O parte din activitatea științifică și articolelor publicate

 1. Radu, Bălănean (2016). Reflecții pe marginea tainele din spatele ritualurilor tradiționale.Articol publicat în volumul Conferinței „Hermetism, Heraldică și Istorie“. Ploiești 6-7 mai 2016

 1. Radu, Bălănean (2013). „Din tradiția spirituală: reflecția interioară. Articol publicat în Revista GNOSIS, Sibiu, pp 131-139
 2. Radu, Bălănean (2013). „Introspecția în tradiția alchimică și psihoterapie“. Articol publicat în Revista Sfântul Ioan de vară. Cultură și tradiție, Sibiu, pp 20-27
 3. Radu, Bălănean. (2013). Paradigme postmoderne în formarea profesională în domeniul protecţiei  mediului. Tîrgu-Mureş, Editura IEERH
 4. Radu, Bălănean (2012). „Educaţia pentru sănătate şi educaţia preventivă dintr-o perspectivă inter-, pluri- şi transdisciplinară – o problemă de interes pentru formatori“. Conferinţa  Internaţională  „Formarea adulţilor – paradigme postmoderne în context european“ 2012. Publicat în „Tendinţe actuale în formarea adulţilor paradigme postmoderne în context european“(2013) Editura Pro Universitaria, Bucureşti.
 5. Radu, Bălănean (2012). „Formarea adulţilor – paradigme postmoderne în context european“. Conferinţa  Internaţională  „Formarea adulţilor – paradigme postmoderne în context european“ 2012. Publicat în „Tendinţe actuale în formarea adulţilor paradigme postmoderne în context european“(2013) Editura Pro Universitaria, București.
 6. Radu, Bălănean (2011). En „Postmodern psycho-social influences on the dysfunctional sexual beliefs of the Romanian youth“. 2ndWorld Conference on Learning, Teaching and Administration, Bahcesehir University Istanbul, Turkey. Publicat în Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 714 – 718
 7. Radu, Bălănean (2011). En „Innovative psycho-social interventions aimed at reducing dysfunctional sexual beliefs“. 2ndWorld Conference on Learning, Teaching and Administration, Bahcesehir University Istanbul, Turkey. Publicat în Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 719 – 723
 8. Bălănean, R., Coşa, L. (2011). Manual „Formator de formatori inovativ“. Elaborat în cadrul proiectului POSDRU 32659, „Profesioniști în sistemul de formare profesională din România“. Tîrgu-Mureș, Institutul de Training, Studii şi Cercetări – ITSC
 9. Radu, Bălănean (2011). Ro „Influenţe psiho-sociale postmoderne asupra convingerile disfuncţionale sexuale la tinerii români“. 2ndWorld Conference on Learning, Teaching and Administration, Bahcesehir University Istanbul, Turkey. Publicat în limba engleză în Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 714 – 718
 10. Radu, Bălănean (2011). Ro „Intervenţii psiho-sociale inovatoare care vizează reducerea convingerilor disfuncţionale despre sexualitate“. 2ndWorld Conference on Learning, Teaching and Administration, Bahcesehir University Istanbul, Turkey. Publicat în limba engleză în Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 719 – 723
 11. Radu, Bălănean (2011). „Modele noi ale convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor sexuale la tineri în contextul transformării sociale postmoderne şi a globalizării“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“.2011, Ed. Universitară, Bucureşti,N.C.S.I.S.
 12. Radu, Bălănean (2011). „Modele noi de psihoterapie în contextul globalizării şi exploziei tehnologiei comunicării şi informaţiei“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în : „Cercetarea modernă în psihologie“.2011, Ed. Universitară, Bucureşti, N.C.S.I.S.
 13. Radu, Bălănean (2011).„VITRIOLUM: Protocol de introspecţie“ – Alchimie vs. Psihologie?”. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“. 2011, Ed. Universitară, Bucureşti, N.C.S.I.S.
 14. Radu, Bălănean & Lucia, Coșa (2011). „Formarea profesională a adulţilor – noi perspective – Nevoi şi direcţii de dezvoltare în context european“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“.2011, Ed. Universitară, Bucureşti, N.C.S.I.S.
 15. Radu, Bălănean & Lucia, Coșa (2011). „Studiu multiregional privind situaţia actuală a formării profesionale a adulţilor“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“.2011, Ed. Universitară, Bucureşti, N.C.S.I.S.
 16. Radu, Bălănean & Lucia, Coșa (2011). „Formarea formatorilor în context european – analiza comparativă România – Italia“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“. 2011, Ed. Universitară, Bucureşti, N.C.S.I.S.
 17. Radu Bălănean, Vasile Cernat & Lucia Coșa (2010). Analiza Nevoilor de Formare Profesională în Judeţele Bihor, Harghita, Mureş și Suceava. Studiu în cadrul proiectului POSDRU 32659, Profesioniști în sistemul de formare profesională din România. Tîrgu-Mureș, Institutul de Training, Studii şi Cercetări – ITSC
 18. Radu, Bălănean (2010). VITRIOLUM : Protocol psihoterapeutic sugestiv de inspiraţie tradiţională de natură simbolic-alchimică. Înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA): 15261/ 31.12.2010. Tîrgu-Mureş: Digital Docu Print, 2010, ISBN 978-606-8233-03-1
 19. Radu, Bălănean (2010). „Rolul factorilor psihosociali asupra convingerilor disfuncţionale despre sexualitate“. Congresul Internaţional de Psihologie: „Cercetarea modernă în psihologie: Cercetări cantitative vs. Cercetări calitative?“. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie: individ, grup, organizaţie: studii aplicative“.2010, Ed. Universitară, Bucureşti,N.C.S.I.S.
 20. Radu, Bălănean (2010). „Rolul şi nevoia de formare profesională din perspectiva organizaţiilor vs angajaţilor în context european vs criză“.Congresul Internaţional de Psihologie: „Cercetarea modernă în psihologie: Cercetări cantitative vs. Cercetări calitative?“. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie: individ, grup, organizaţie: studii aplicative“. 2010, Ed. Universitară, Bucureşti, N.C.S.I.S.
 21. Radu, Bălănean (2009). Capitol: „Tradiţia multiculturalităţii în Ardeal“. Rezistenţă şi schimb într-o cultură multietnică.Coordonatori  Ardelean, M. & Suciu, D. Volum editat de University Press Tîrgu-Mureș, N.C.S.I.S., Editura Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureș
 22. Bălănean, Radu & Coşa, Lucia. (2009). Suport de curs „Formatori de formatori“, Ed. II. Tîrgu-Mureș, Institutul de Training, Studii şi Cercetări – ITSC
 23. Radu, Bălănean (2009). „Credinţe şi opinii disfuncţionale cu rol sugestiv în sexualitate“. Conferinţa Internaţională „INTEGRARE ŞI DIVERSITATE ÎN HIPNOPSIHOTERAPIA ERICKSONIANĂ“ Cluj-Napoca, România
 24. Bălănean, Radu & Coşa, Lucia. (2008). Suport de curs „Formatori de formatori“, Tîrgu-Mureș, Institutul de Training, Studii şi Cercetări – ITSC
 25. Radu, Bălănean (2008). „Percepţia rolului sexologiei/ psihosexologiei şi educaţiei în managementul disfuncţiilor sexuale“. Conferinţa Internaţională de Medicina Sexualităţii – „Psihosexualitatea şi disfuncţiile sexuale“ Braşov – Asociaţia pentru Medicina Sexualităţii din România în colaborare cu Federaţia Română de Psihoterapie
 26. Radu, Bălănean (2007). “Studiu privind percepţia populaţiei asupra psihologului şi psihoterapiei“. Conferinţa Internaţională „ABORDAREA ERICKSONIANĂ – DESCHIDERI INTEGRATIVE“, Sinaia, România
 27. Radu, Bălănean (2007). Capitol: „Studiu privind distorsiunile de comunicare şi implicaţiile în mediul multietnic şi multicultural“. Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară – Distorsiuni cognitive ale comunicării în contextul social şi multicultural.Coordonatori Ardelean, M. & Suciu, D.  Volum editat de University Press Tîrgu-Mureș, N.C.S.I.S.., Editura Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureș
 28. Radu, Bălănean (2006). „Efectul luminii artificiale asupra stresului la locul de muncă“. Conferinţa “Start Sigur – Săptămâna Europeană a Sănătăţii şi Securităţii” 15-17 nov. 2006, Tîrgu-Mureș,  organizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş în parteneriat cu Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureș şi CLIMM Tîrgu-Mureș
 29. Radu, Bălănean (2006). „Efectele zgomotului asupra performanţeor profesionale“. Conferinţa „Start Sigur – Săptămâna Europeană a Sănătăţii şi Securităţii“ 15-17 nov. 2006, Tîrgu-Mureș,  organizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş în parteneriat cu Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureș şi CLIMM Tîrgu-Mureș
 30. Radu, Bălănean (2006). „Rolul psihologului pentru studiu şi prevenţia stresului ocupaţional în IMM“.  Conferinţa „Start Sigur – Săptămâna Europeană a Sănătăţii şi Securităţii“ 15-17 nov. 2006, Tîrgu-Mureș,  organizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş în parteneriat cu Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureș şi CLIMM Tîrgu-Mureș.
 31. Radu, Bălănean (2005). „Terapii complementare ecologice aplicate în managementul stresului, profilaxie şi recuperare“.1stEuropean Congress of Military Medicine,12-15 oct. 2005, Bucureşti.
 32. Radu, Bălănean (1986). „Sistem de monitorizare a rezistenţei de izolaţie a reţelelor urbane“. Expoziţia Mondială a Tinerilor Inventatori, 1986, Plodviv, Bulgaria.
 33. Radu, Bălănean (1986). „Sisteme de optimizare a serviciilor de service în reţelele de telecomunicaţii urbane“. Expoziţia Mondială a Tinerilor Inventatori, 1986, Plodviv, Bulgaria.
 34. Radu, Bălănean (1986). „Sistem de monitorizare a traficului şi detecţie a deranjamentelor la sistemele publice de telecomunicaţii“. Simpozionul Naţional de Telecomunicaţii Craiova,  Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
 35. Radu, Bălănean & Alexandru, Cătinean (1985). „Sistem de monitorizare a rezistenţei de izolaţie a reţelelor urbane“. Simpozionul Naţional de Telecomunicaţii Bucureşti 1985 – Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
 36. Radu, Bălănean & Alexandru, Cătinean (1984). „Masa de verificare urbană electronică“. Simpozionul Naţional de Telecomunicaţii Botoşani 1994 – Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *